Wanneer het je leuk lijkt om op basketbal te gaan, mag je eerst 2 of 3 keer meetrainen met een team. 

Je krijgt dan na deze trainingen een inschrijfformulier mee, het inschrijfformulier kan je ingevuld en ondertekend bij de trainer inleveren of bij de secretaris van de vereniging.

Wanneer je competitie wilt gaan spelen is het de bedoeling dat je tevens een pasfoto bij de trainer/coach inlevert. De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van je leeftijd en of je competitie wilt gaan spelen. 

Tevens is de aanschaf van een clubtenue voor wedstrijden verplicht die via de basketbalvereniging aan nieuwe leden wordt verstrekt. De prijs hiervoor zit bij de contributie in.

Voor het inschrijfformulier kan je de onderstaande link gebruiken:


Inschrijfformulier BV Bourgondië

Ook kun je contact opnemen met Ronald Vonk. 

rvonk1993@kpnmail.nl 
06-20798540