Verenigingsregels BV Bourgondië

 

Wanneer je lid bent van de vereniging wordt er van je verwacht, door de trainer en natuurlijk door je teamgenoten dat je op zoveel mogelijk trainingen c.q. wedstrijden aanwezig bent. Wanneer je een keertje niet aanwezig kan zijn, meld je dit voortijdig bij je eigen trainer. Wanneer je bij een wedstrijd, zonder af te melden, er niet bent staan hier sancties tegenover zoals een schorsing van de eerstvolgende wedstrijd.
Vanzelfsprekend zijn 100% inzet, enthousiasme, samenspel, en vooral plezier!

Even vanzelfsprekend is het, dat je je netjes en sportief gedraagt in en om het veld. Een uitgebreid reglement bestaat er niet voor, maar je moet daarbij denken aan normaal fatsoen zoals, respect voor de scheidsrechters en hun beslissingen (ook al vergissen zij zich wel eens, hun beslissing is bindend), niet schelden op teamgenoten, respect voor de tegenstander, geen troep achterlaten in de sporthal of in de kleedkamers.

Naast het trainen en eventueel het spelen van een wedstrijd in de weekenden, wordt er van je verwacht dat je de gevraagde neventaken uitvoert. Zoals fluiten, bardiensten, timen, scoren, functie van zaalwacht. Maar ook het vervoeren van spelers naar de uitwedstrijden, dit voor de ouders onder ons! Wanneer je bent verhinderd om jou taak uit te voeren zul je zelf voor een vervanger moeten zorgen. Wanneer je niet je taak uitvoert en geen vervanger regelt zal ook hier een sanctie op staan, zoals schorsing van de eerstvolgende wedstrijd.

 

Wat wordt er verwacht van de ouders/verzorgers, vrienden en familie

Speciaal puntje voor de ouders!! Wanneer je als ouder een kind op een teamsport hebt, kun je ervan uitgaan dat er ook op jullie gerekend wordt. Bourgondië verwacht ook het een en ander van de ouders. Wij als club c.q bestuur kunnen niet het gebeuren rondom uit -en thuiswedstrijden geheel regelen.
Het is fijn als ouders afspreken wie er wanneer rijdt bij de uitwedstrijden, tijdens het basketbalseizoen. Het zou zonde zijn wanneer een team niet komt opdagen, dan wordt de wedstrijd verloren gegeven en krijg de vereniging van de bond een fikse boete opgelegd!  Het inventariseren en opstellen van een rijrooster wordt door de trainers en coaches gedaan in samenspraak met de ouders!

Uw aanwezigheid bij uit -en thuiswedstrijden wordt zeer op prijs gesteld door de spelers en de trainers van Bourgondië. Winnen is aan de spelers, maar één ding is zeker; ouders, vrienden en familie kunnen daar hun steentje aan bijdragen!
Tenslotte zijn ouders welkom ter versterking van het bestuur, als commissielid of coach en om te fluiten.

Algemene regels van de club en eventuele sancties


Om wedstrijden en trainingen in goede banen te laten verlopen en om de leden een leuk en sportief samenzijn te laten hebben, zijn er enkele clubregels van belang.

Wat hoort binnen de club:

 • sportief gedrag
 • respect voor elkaar en de scheidsrechters
 • beslissingen van scheidsrechters en trainers accepteren
 • correcte kleding
 • line-up voorafgaand van de wedstrijd en na de wedstrijd om elkaar en de scheidsrechters een hand te geven
 • jury en scheidsrechters bedanken (zij zijn er voor jullie)
 • het assisteren van de zaalwacht bij het neerzetten van het spelmateriaal.
 • voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt er geen alcohol of sigaretten genuttigd door de spelers en de coaches
 • ook na de wedstrijd correct gedrag
 • goede gedragingen t.o.v. publiek
 • voldoende kennis van de spelregels
 • verantwoordelijkheid nemen voor je taken

Wat niet thuis hoort binnen de club:

 • dragen van sieraden tijdens trainingen en wedstrijden
 • schelden, ook niet naar teamgenoten
 • discriminerende opmerkingen
 • obscene gebaren
 • niet tijdig afmelden voor training of wedstrijd

Veiligheid


Binnen onze club hechten we heel veel belang aan de veiligheid van onze leden.
Onze trainers en andere teambegeleiders zijn zeer bewust bezig met het zorgdragen hiervoor. Het laatste wat je wilt zijn ernstige ongevallen tijdens het beoefenen van onze sport.
Zo zorgen wij er, samen met de gemeente, voor dat het spelmateriaal in goede staat van onderhoud is. Ook het gedrag van de spelers in de sporthal proberen wij zodanig in de hand te houden dat ongelukken uit deze hoek vermeden worden.
Het dragen van sieraden tijdens het sporten is verboden.  Het zal je maar gebeuren dat je met je vinger bij iemand anders in zijn ketting blijft hangen, of met je ring aan de basket!
Ook het op tijd vertrekken naar uitwedstrijden wordt mede door de veiligheidsgedachte ingegeven.
 

Het punt van hygiëne en persoonlijke verzorging verdient enige aandacht. Zorg bijvoorbeeld voor niet te lange vinger- en teennagels.
Voorkom voetschimmel door het dragen van badslippers in de kleedkamers.
Het verplicht stellen van het douchen na de trainingen is niet helemaal meer in de tijdgeest. Desalniettemin raden wij dit vanuit de club zeer aan. Het bezweet naar huis fietsen maakt je vatbaarder voor verkoudheid en griep. Douchen bij uitwedstrijden is wel zo sociaal tegenover de chauffeur. Frisheid die uit een spuitbus komt is maar betrekkelijk.